Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Poznajemy historię Powiatu Kutnowskiego i Gminy Nowe Ostrowy

Email Drukuj
W dniu 02.06.2012r. odbył się rajd pieszy zorganizowany przez PTTK Oddział w Kutnie. Rajd odbył się na trasie Grochów - Ostrowy i zorganizowany był pod hasłem: „Poznajemy historię Powiatu Kutnowskiego i Gminy Nowe Ostrowy”. 

W rajdzie uczestniczyło 130 osób – zorganizowanych grup młodzieży szkolnej. Rajd został wsparty finansowo przez Powiat Kutnowski w ramach zadania: „Echa historii w Powiecie Kutnowskim – wspieranie rocznic i innych obchodów o charakterze patriotycznym i narodowościowym lub wolnościowym.

Więcej…
 

Poznawali historię powiatu kutnowskiego na trasie rajdu!

Email Drukuj


Historia i dzień dzisiejszy powiatu kutnowskiego i gminy Nowe Ostrowy, poznanie gminnych zabytków architektury oraz rezerwatów przyrody „Perna” i „Dąbrowa Świetlista”, popularyzacja aktywnej turystyki w środowisku dzieci i młodzieży to główne cele i zadania rajdu zorganizowanego w dniu 02.06.2012r. przez Oddział PTTK w Kutnie.

Współorganizatorami imprezy były: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Urząd Gminy w Nowych Ostrowach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ostrowach.

Więcej…
 

Poznajemy historię powiatu kutnowskiego i gminy Nowe Ostrowy

Email Drukuj
Mamy przyjemność zaprosić wszystkich do udziału w rajdzie pieszym, który odbędzie się 2 czerwca 2012r. (sobota) na terenie gminy Nowe Ostrowy. Rajd rozpocznie się w miejscowości Grochów (w parku podworskim), trasa przebiega przez rezerwat przyrody ,,Perna”, punkt dydaktyczny "Zielona Klasa" miejscowość Perna, rezerwat ,,Świetlista Dąbrowa” do Ostrów (12 km).

Instytucjami wspierającymi są Powiat Kutnowski oraz Gmina Nowe Ostrowy. Celem Rajdu jest poznanie historii i dnia dzisiejszego powiatu kutnowskiego i gminy Nowe Ostrowy, poznanie zabytków architektury w Gminie Nowe Ostrowy, poznanie rezerwatów przyrody ,,Perna” i ,,Świetlista Dąbrowa”, popularyzacja aktywnej turystyki w środowisku dzieci i młodzieży, a także wśród dorosłych. W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły (podstawowe, gimnazja i ponadgimnazialne), placówki oświatowo – wychowawcze oraz uczestnicy indywidualni. Warunkiem koniecznym uczestnictwa dzieci i młodzieży w Rajdzie jest zapewnienie opieki osoby dorosłej.
Więcej…
 

Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników przy Oddziale PTTK w Łowiczu

Email Drukuj
Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Łowiczu ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów Przewodników na uroczystości jubileuszowe 50 - LECIA KOŁA PRZEWODNIKÓW PRZY ODDZIALE PTTK W ŁOWICZU które odbędą się w dniach 21 – 23 września 2012 r. w Łowiczu.

Organizatorzy zapewniają: 2 noclegi (21/22.09, 22/23.09), 2 śniadania, 2 obiady, kolację w dniu przyjazdu, Biesiadę Przewodnicką, wycieczki krajoznawcze, odznakę jubileuszową i pakiet promocyjno-krajoznawczy, ubezpieczenie, transport na trasie wycieczek, wstępy do zwiedzanych obiektów i obsługę przewodnicką. Koszt uczestnictwa: 299 zł. Zgłoszenia uczestników na dołączonej karcie zgłoszeń wraz z kserokopią dowodu wpłaty należy przesłać do 10 czerwca 2012 r. Ilość uczestników jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Więcej…
 

Ostrowianie na Zlocie do Środka Polski

Email Drukuj
W minioną sobotę 28 członków ostrowskiego SKKT wraz z opiekunami, Eweliną Kołomłocką i Jolantą Postolską wzięła udział w XXXIII Zlocie Do Środka Polski, którego organizatorami byli: Oddział PTTK ,,Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, Urząd Gminy w Piątku, Urząd Miejski w Łęczycy, Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic oraz Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku.

Tegoroczny Zlot, który zgromadził na starcie ponad 500 miłośników turystyki i krajoznawstwa przebiegał dwuetapowo. Pierwszym etapem były turystyczne zmagania w Piątku polegające na pokonaniu tras pieszych i rowerowych oraz udział w konkursach krajoznawczych i przedsięwzięciach- niespodziankach realizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Jana Pawła II.
Więcej…
 

Rajd śladami wielkiej poetki i nowelistki

Email Drukuj
W minioną sobotę Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy wraz z Zespołem Szkół w Uniejowie zorganizowali dla wszystkich miłośników turystyki i aktywnego wypoczynku rajd śladami Marii Konopnickiej.

Głównymi celami tegorocznej imprezy były: propagowanie turystyki jako zdrowego stylu życia, poznawanie piękna i walorów krajoznawczych Gminy Uniejów oraz wspomnienia o Marii Konopnickiej w 170 rocznicę jej urodzin. W rajdzie uczestniczyło 430 osób, w tym 31 członków SKKT Ostrowy pod opieką Eweliny Kołomłockiej i Pawła Żebrowskiego.
Więcej…
 

Zarząd Główny PTTK wyróżnia Krystynę Dolat

Email Drukuj
Z radością informujemy i składamy gratulacje uzyskania w szóstej edycji konkursu - "Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce" wyróżnienia za pracę "Kalendarium. 100 lat PTK-PTTK w Kutnie. Wybrane daty i wydarzenia.

Praca wartościowa, bo ujawnia zainteresowania przeszłością środowiska krajoznawczo-turystycznego w Kutnie - stanowi dobry przykład pracy zespołowej. Część pracy stanowią krótsze lub dłuższe biogramy działaczy, obecnie bardzo potrzebny materiał dla budowania tożsamości i zwartości Towarzystwa, jednocześnie pogłębiający naszą wiedzę o wszystkich aspektach ruchu krajoznawczo-turystycznego.

Z wyrazami szacunku -
Przewodniczący Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK Edward Wieczorek
Prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński
Warszawa 25.II.2012r.
Więcej…
 15.jpg

Ogłoszenie

Informacje o PTTK

Ankieta

Jaki rodzaj turystyki uprawiasz?
 

Polecamy