Start W centrum Polski

W centrum Polski

Szlak rowerowy, oznakowany kolorem niebieskim. Jest on fragmentem północnym szlaku "W Królestwie Diabła Boruty" przebiegającego również przez  powiaty: łęczycki i zgierski. Początek szlaku na naszym terenie zaczyna się w Jankowicach i dalej prowadzi przez miejscowości: Miłonice, Krośniewice, Kajew,  rezerwat "Dąbrowa Świetlista", Grochów, Suchodębie, Łanięta, Franciszków, Niedrzew, Głogowiec, Kutno, Mnich, Oporów, Żychlin, Dobrzelin, Bedlno, Orłów, Łęki Kościelne, Młogoszyn do Kter.