Start Pałace, dwory i zamki

Pałace, dwory i zamki

Szlak rowerowy oznaczony kolorem zielonym o długości około 50km. Wyznakowany przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego we wrześniu 2008 r. Celem budowy szlaku było ukazanie piękna regionu kutnowskiego, cennych zabytków kulturowych oraz licznych osobliwości przyrody. Szlak zaczyna się w Krośniewicach i prowadzi przez miejscowości: Głaznów, Kopy, Ostrówki, Żakowie, Witawa, Ostrowy, Rdutów, Miksztal, Chrosno, Głogowiec, Raciborów, Sójki, Muchnów, Mnich, Golędzkie i kończy się w Oporowie.