Start Krośniewice

Krośniewice

Miasto położone przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 1 i 2 w odległości 14km od Kutna. Początki Krośniewic sięgają XIV wieku, prawa miejskie od 1452 roku (utracone w latach 1870 - 1926). Do dziś miasto zachowało układ urbanistyczny z XV-XVII wieku. W zabytkowym budynku dawnego zajazdu z 1803r. mieści się warte odwiedzenia Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego. Waro też obejrzeć neobarokowy zespół pałacowo-parkowy Rembielińskich, wraz z najstarszym w Polsce obeliskiem poświęconym ks. Józefowi Poniatowskiemu i neogotycki kościół p.w. Najświętszej Marii Panny z XIXw. W Krośniewicach znajduje się również największa w Polsce stacja kolei wąskotorowej wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku.


Ta miejscowość znajduje się w wykazie obiektów do Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kutnowskiej