Start Mnich

Mnich

Wieś powstała prawdopodobnie w XII w. Według legendy została założona przez mnicha z klasztoru w Radziwiu koło Płocka. W końcu XIV wieku, wzniesiono tutaj kościół ufundowany przez Stefana z Ciechomic. W XIXw. w miejscowym folwarku znajdowała się owczarnia na 2800 owiec. W bezstylowym kościele wzniesionym około połowy XIXw. Znajduje się piękny renesansowy nagrobek Stefana Kucieńskiego w zbroi rycerskiej pochodzący z 1 poł. XVI wieku.
 

    Na uwagę zasługuje także pałac Grotowskich z początków XIXw. parterowy, na planie wydłużonego prostokąta, posiada po bokach dwa jednopiętrowe ryzality. Wokół dostrzec można fragmenty pierwotnych założeń parkowych oraz resztki dawnych zabudowań folwarcznych tzw. czworaków. Na cmentarzu znajduje się neogotycka kaplica murowana z 1776r. oraz bezimienne groby żołnierskie.


    Tuż za Mnichem w lesie znajduje się cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego (I - IV w. n.e.), jedyny tego rodzaju zabytek na obszarze Polski środkowej. Więcej na ten temat tutaj.


Ta miejscowość znajduje się w wykazie obiektów do Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kutnowskiej

N 52o 15' 14.32''
E 19o 28' 50.51''