Start Grochów

Grochów

Wieś położona na północny-wschód od Krośniewic. Pierwsze wzmianki o Grochowie w dokumentach pojawiły się już w roku 1370. Znajduje się tu mały, drewniany, XVII-wieczny kościół p.w. św. Tomasza Apostoła. Wzniesiony jest z drzewa modrzewiowego, stanowi jeden z najpiękniejszych obiektów sakralnych znajdujących się na obszarze powiatu kutnowskiego. Wewnątrz kościoła zachowało się wiele bogato dekorowanych barokowych dzieł sztuki (rzeźby św. Sabiny, św. Bartłomieja i św. Rocha). Na uwagę zasługują także: gotycki kielich mszalny z 1453 roku oraz lichtarze z XVII w. Obok kościoła stoi XVII-wieczna dzwonnica, która została odbudowana pod koniec XIX wieku. W miejscowości tej jest także dworek, (wybudowany w latach 1879-1880), w którym do XX wieku mieściła się szkoła podstawowa. Znajduje się tu również park krajobrazowy z pierwszej połowy XIX wieku, a w nim pomnik przyrody: dąb szypułkowy.


Ta miejscowość znajduje się w wykazie obiektów do Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kutnowskiej