Start Turystyka
Turystyka

Kilka słów o turystyce

"To nie sztuka być turystą, lecz Turystą być - to sztuka." (Witold Tyrakowski)

    Ciekawość świata, naszego otoczenia, jest cechą wrodzoną każdego człowieka. Aby się o tym przekonać, wystarczy poobserwować przez chwilę niemowlę. Bada ono swoje otoczenie i uczy się go za pomocą wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku. Już od chwili narodzin wszyscy jesteśmy badaczami skomplikowanego i fascynującego świata jaki nas otacza. W niektórych ludziach ciekawość ta słabnie z wiekiem lub na skutek nadmiaru codziennych obowiązków. Ale wielu z nas połknąwszy bakcyla turystyki rozwija swe zainteresowania poznawcze przez całe życie, od przedszkola do seniora.

    Od najdawniejszych czasów ludzie wędrowali po świecie. Jedni koczowali na bezkresnych stepach, inni szukali dogodnych terenów do osiedlania się lub przemieszczali się w celach handlowych, czy zarobkowych. Z czasem impulsem do podróżowania stały się zainteresowania historią, przyrodą, obyczajami, geografią, sztuką, architekturą, a nawet sama przyjemność poznawania.

    Pojęcie turysty powstało, aby odróżnić podróżujących w celach poznawczych, od tych, którzy zmieniają miejsce zamieszkania, bądź podróżują w celach zarobkowych. Początkowo turystyką zajmowało się niewielkie grono osób wywodzące się z najwyższych klas społecznych. Wraz ze zmianami społecznymi i wzrostem zamożności przeciętnego człowieka turystyka stała się bardziej popularna.

    Polska jako kraj o długiej historii, rozciągający się od Bałtyku do Tatr, oferuje turystom mnóstwo atrakcji. Przy dzisiejszych nowoczesnych rozwiązaniach komunikacyjnych przemieszczanie się i poznawanie coraz to nowych zakątków naszej ojczyzny nie nastręcza większych trudności. Nie oznacza to, że nie ma już miejsc czekających na odkrycie. Kraj nasz jest w znacznej części nizinny, zaledwie niewielką powierzchnię zajmują góry. Z tego powodu doskonale nadaje się do uprawiania turystyki w każdej formie – od kwalifikowanej po rekreację.

    Turystyka kwalifikowana obliguje do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, opanowania wiedzy związanej z daną dyscypliną i umiejętności posługiwania się niezbędnym sprzętem. Wyrabia takie cechy osobowości jak: odwaga, zaradność, solidarność i umiejętność współżycia w zespole, wytrzymałość i zręczność, uczy samodzielnego i celowego wędrowania. Najcenniejszą formą turystyki jest ta, którą połączymy z krajoznawstwem. Turystyka i krjoznawstwo stwarzają sytuacje, w których młodzi sami, w praktycznym działaniu, własnym wysiłkiem, zdobywają życiowe doświadczenia. To wypróbowana nauka patriotyzmu, poszanowania przyrody i drugiego człowieka.

Opracowano na podstawie poradnika
"ABC... bezpiecznego wędrowania"
J. Kapuścińskiego i M. Zając