Start Plecka Dąbrowa

Plecka Dąbrowa

Miejscowość położona przy wschodniej granicy powiatu kutnowskiego, przy krajowej dwójce. Głównym zabytkiem jest wybudowany z drewniana modrzewiowego kościół p.w. św. Barbary i Zwiastowania NMP z barokowym wyposażeniem wnętrza. Na cmentarzu parafialnym znajdują się kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w kampanii wrześniowej 1939 r., a także obelisk upamiętniający poległych w 1920 roku, podczas wojny polsko-radzieckiej. We wschodniej części wsi mieści się murowany dwór otoczony dużym parkiem krajobrazowym. Rosną w nim stare, niezwykle rzadko obecnie spotykane białe topole.


Ta miejscowość znajduje się w wykazie obiektów do Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kutnowskiej.