Start Łanięta

Łanięta

Znajduje się tu murowany, neobarowkowy kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. z 1643 roku, (rozbudowanby w latach 1866-68). W miejscowości tej zachował się również zespół dworsko-parkowy: murowany dwór, z połowy XIX wieku, oraz obszerny park park krajobrazowy z okazałymi, zabytkowymi drzewami (m. in. miłorząb chiński oraz pomnikowe dęby i jesion.


Ta miejscowość znajduje się w wykazie obiektów do Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kutnowskiej.