Start Dąbrowa Świetlista

Rezerwat "Dąbrowa Świetlista"

Rezerwat leśny w sąsiedztwie wsi Nowe Ostrowy o powierzchni 40ha, utworzony w 1990 roku. Ochronie na terenie rezerwatu podlega naturalny zespół dąbrowy świetlistej, na który składa się drzewostan dębu bezszypułkowego w wieku około 90 lat. Ogółem na terenie rezerwatu wyróżniono 196 gatunków roślin naczyniowych oraz 13 gatunków mchów. Wśród roślin tych stwierdzono występowanie gatunków chronionych lub rzadkich, takich jak kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, podkolan biały, wawrzynek wilczełyko, kalina koralowa, konwalia majowa, kruszyna pospolita, pierwiosnek lekarski. Rezerwat jest proponowanym obszarem Natury 2000 - Specjalny Obszar Ochrony SOO - PLH100002-„Dąbrowa Świetlista w Pernie” - dyrektywa siedliskowa.

Źródło: Wikipedia