Start Ostrowy

Rezerwat "Ostrowy"

Rezerwat leśny w sąsiedztwie wsi Nowe Ostrowy o powierzchni 13ha, utworzony w 1969 roku. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu liściastego subkontynentalnego grądu niskiego z udziałem lipy drobnolistnej, jesionu, klonu polnego w drzewostanie o charakterze naturalnym. Obszar rezerwatu jest jednym z niewielu w gminie Nowe Ostrowy naturalnych fragmentów przyrody ojczystej. Posiada dużą wartość fitosocjologiczną, florystyczną i krajobrazową. Pełni jednocześnie istotną funkcję dydaktyczną dla uczniów i studentów okolicznych szkół. Do chronionych i rzadkich roślin lądowych występujących w rezerwacie należą: kruszczyk szerokolistny, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, konwalia majowa, szczyr trwały, klon polny, fiołek przedziwny, pszeniec gajowy, turzyca.

Źródło: Wikipedia