Start Ostrowy Bażantarnia

Rezerwat "Ostrowy Bażantarnia"

Rezerwat leśny w sąsiedztwie wsi Nowe Ostrowy o powierzchni 27ha, utworzony w 1975 roku. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego. Przedmiotem ochrony jest wilgotny las liściasty zaliczony do grądu niskiego.

Obszar ten charakteryzuje się dość bogatą różnorodnością struktury drzewostanu i składu gatunkowego oraz dużym stopniem naturalności. Runo jest kilkuwarstwowe, o naturalnej zmienności fenologicznej. Występują tu rośliny chronione i niektóre osobliwości florystyczne regionu. Występują tutaj gatunki chronione i rzadke, takie jak: kruszczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, konwalia majowa, kalina koralowa, klon polny, fiołek przedziwny, pszeniec gajowy i selernica żyłkowana.

Źródo: Wikipedia