Start Ktery

Ktery

W miejscowości tej znajduje się wzniesiony w 1820 roku murowany pałac (przebudowany w 1920 r.). Wokół niego rozciąga się, zajmujący ok. 2 ha park krajobrazowy, na terenie którego jest staw i rosnące przy nim, malowniczo wyglądające polne klony. Pałac wraz z parkiem i sięgającym początku XX w. ogrodzeniem są wpisane do rejestru zabytków. Obecnie znajduje się tu Gospodarstwo Ktery będące filią Stadniny Koni Walewice. Obok zabudowań dawnego majątku, na skraju łąk można dostrzec pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska stożkowatego.                     


Ta miejscowość znajduje się w wykazie obiektów do Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kutnowskiej.