Start Byszew

Byszew

Jest to niewielka miejscowość położona przy południowej granicy powiatu kutnowskiego. Znajduje się tu zespół podworski złożony z pałacu, oficyny i rządcówki. Zabytkowy dwór, który usytuowany jest w centrum wsi nawiązuje do stylu romantycznego z II poł. XIX w. Obok jest park zajmujący pow. 1,8 ha. Dwór stanowi własność prywatną, można go zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu z właścielem.


Ta miejscowość znajduje się w wykazie obiektów do Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kutnowskiej.