Start Kaszewy Kościelne

Kaszewy Kościelne

Znajduje się tu kościół murowany z 1948 r, wewnątrz którego można dostrzec wiele przedmiotów późnobarkowych, pochodzących z wyposażenia poprzedniego kościoła. Obok kościoła jest plebania z drugiej połowy XIX w.


Ta miejscowość znajduje się w wykazie obiektów do Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kutnowskiej.