Start Regulamin

Regulamin funkcjonowania strony internetowej

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału w Kutnie uchwałą nr. 4/10 w dniu 18.06.2010r.

&
1. Regulamin ten jest zbiorem zasad i przepisów niezbędnych do prawidłowego działania strony www.kutno.pttk.pl.

&2. Strona ma charakter informacyjny i dotyczy szeroko pojętej tematyki turystyki, promuje walory Polski, regionu, krzewi proekologiczne zachowania i idee PTTK.

&3. Stroną administruje upoważniona przez Zarząd Oddziału w Kutnie osoba, zwana dalej Administratorem – czuwająca nad jej właściwym funkcjonowaniem i podlegająca bezpośrednio Zarządowi Oddziału.
&4. Zarząd Oddziału wraz z Administratorem dba o prawidłowość treści zamieszczanych na stronie internetowej Oddziału poprzez nie umieszczanie materiałów:

 • niecenzuralnych,

 • niezgodnych z prawem,

 • wulgarnych lub naruszających prawa osób trzecich

 • naruszających zasadę koleżeńskości obowiązującą w PTTK.

 • naruszających dobre imię PTTK

 • nie związanych bezpośrednio z tematyką strony

 • promujących inne organizacje

&5. Materiał do publikacji może nadesłać każdy, kto posiada do niego prawa autorskie. Przed zamieszczeniem materiału na stronie koneczna jest zgoda Zarządu na publikację. Materiały należy przekazać w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub w innej formie uzgodnionej z administratorem.
&6. Materiały zamieszcza na stronie Administrator lub inna osoba posiadająca uprawnienia redakcyjne. Uprawnienia redakcyjne nadaje Zarząd Oddziału. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu uprawnienia redakcyjne mogą zostać cofnięte.
&7. Administrator strony zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla siebie czasie i kolejności.
&8. Regulaminy imprez turystycznych należy publikować zgodnie z uchwałą nr 5 z dnia 30.12.2009r.
&9.Zamieszczenie materiałów na stronie internetowej PTTK Oddział w Kutnie jest darmowe.

&10.Artykuły publikowane na stronie internetowej PTTK Oddział w Kutnie nie są sprawdzane pod względem posiadanych praw autorskich. Publikując dany tekst przyjmuje się, iż jego autorem, posiadającym wszelkie prawa jest osoba, która podpisuje się pod tym artykułem. Administrator oraz Zarząd Oddziału nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za treść publikowanych artykułów oraz odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach www, do których odnośniki znajdują się w nadsyłanych materiałach.

&11. Autor (autorzy) opracowania przysyłając tekst zezwala (ją) nieodpłatnie na:

 • korzystanie z wyżej wymienionego dzieła,

 • wprowadzanie go do pamięci komputera, opracowywanie, zwielokrotnianie w postaci elektronicznej oraz poprzez kopiowanie, faksowanie, skanowanie, przekazywanie innym zainteresowanym,

 • publikację dzieła (również po jego opracowaniu) na stronie internetowej Oddziału PTTK w Kutnie.

 • raz opublikowany materiał staje się materiałem archiwalnym z możliwością późniejszych publikacji.

&12. Każdy materiał powinien zawierać: imię i nazwisko autora (współautorów), adres e-mail oraz wykaz literatury lub dokumentów, w przypadku, gdy autor korzystał z nich podczas opracowywania materiału. Podanie danych autora oznacza wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora strony w celach publikowania materiałów na stronie PTTK Oddział w Kutnie. Administrator nie publikuje materiałów anonimowych.
&13. Zarząd Oddziału zastrzega sobie prawo, do dokonywania skrótów i poprawek oraz prawo (ale nie obowiązek) do przeprowadzenia korekty językowej, merytorycznej oraz redakcji otrzymanego materiału pod kątem dostosowania go do wymogów publikacji na stronie internetowej Oddziału jak również do odmowy publikacji o ile nie spełnia ona wymagań formalnych lub merytorycznych, a także odesłanie materiału autorowi do poprawy.
&14. Nie wolno przesyłać materiałów będących plagiatami w całości bądź w części, a także przesyłać prac w czyimś imieniu, chyba że przesyłający posiada zgodę autora. W przypadku zgłoszenia, dotyczącego zamieszczenia na stronie plagiatu, materiał zostanie natychmiast usunięty, a jego autor nie będzie miał możliwości dalszych publikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

&15. Nadesłanie materiałów oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu.

&16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący ma Zarząd Oddziału PTTK w Kutnie.

&17. Zarząd Oddziału PTTK w Kutnie zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.
&18. Regulamin obowiązuje od dnia 2.08.2010r.