Start Aktualności VIII Gwiaździsty Zlot do Kutna "Szlakami walk nad Bzurą"

VIII Gwiaździsty Zlot do Kutna "Szlakami walk nad Bzurą"

Email Drukuj

Wszystkich chętnych zapraszamy już w najbliższą sobotę 26 września do udziału w wycieczce rowerowej. Podczas jej trwania będzie można zdobywać punkty do następujących odznak PTTK: Kolarska Odznaka Turystyczna, Turysta Przyrodnik, Regionalna Odznaka Krajoznawcza, Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Łódzkiego, Miłośnik Ziemi Łowickiej, Mazowiecka Odznaka Krajoznawcza, Szlakami Architektury Sakralnej w Polsce, Szlakiem Zamków, Pałaców i Dworów Mazowsza.

 

I. Cele Rajdu
1. Wypoczynek i rekreacja na świeżym powietrzu
2. Integracja środowiska turystów kolarzy z Kutna i Regionu Kutnowskiego
3. Promocja turystyki kolarskiej jako aktywnej formy turystyki i wypoczynku
4. Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych regionu łowickiego oraz kutnowskiego
5. Odwiedzenie miejsc związanych z kampanią wrześniową
6. Oddanie hołdu poległym w czasie walk nad Bzurą
7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych
8. Propagowanie bezpiecznej jazdy rowerem

II. Organizator Rajdu
PTTK Oddział Kutno, Bike Club Kutno
Rajd realizują:
Komandor rajdu: Tomasz Wieczorkowski Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Przewodnik terenowy: Bogumił Gołaszewski tel: 500 268 513

III. Warunki uczestnictwa
1.  W rajdzie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie
2.  Stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kolarskiej
3.  Kondycja fizyczna umożliwiająca pokonanie trasy o długości około 65km.
4.  Posiadanie roweru wyposażonego zgodnie z przepisami ruchu drogowego

IV. Termin
26 wrzesień 2015r. (sobota)

V. Trasa
Kutno, Krzyżanów, Szewce Owsiane, Orłów, Borów, Bielawy, Walewice, Sobota, Wola Kałkowa, Orłów, Kutno

VI. Koszt uczestnictwa
Jako wpisowe każdy uczestnik zabiera ze sobą znicz. Będziemy zostawiać znicze w miejscach pamięci. We własnym zakresie należy zaopatrzyć się w suchy prowiant i napoje.

VII. Miejsce i godzina zbiórki uczestników
Kutno, pl. J. Piłsudskiego, godzina 10.00

VIII. Zasady zachowania uczestników
 Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:
- punktualnego przybycia na miejsce startu
- posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami (oświetlenie, sprawny hamulec, dzwonek)
- przestrzegania przepisów ruchu drogowego
- stosowania się do wskazówek komandora i prowadzącego
- nie wyprzedzania prowadzącego rajd.
- poinformowania komandora o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy
- pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku
- zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz spożywania alkoholu w trakcie rajdu (dotyczy również używek o podobnym działaniu)
- w przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu komandor ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu

IX. Odpowiedzialność organizatora
1. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników, ani transportu bagaży
5. Uczestnicy mogą ubezpieczać się indywidualnie. Członkowie PTTK  ubezpieczeni są w ramach opłaconej na dany rok składki członkowskiej.

X. Postanowienia i informacje końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany trasy, skrócenia trasy, zmiany kierunku jazdy i odwołania imprezy w przypadku niesprzyjającej pogody lub innych zdarzeń losowych.
2. Ilość uczestników ograniczona do 30 osób (łącznie z  osobami prowadzącymi)
3. O uczestnictwie w rajdzie decyduje w pierwszej kolejności przynależność do PTTK i BCK, dla pozostałych decyduje kolejność zgłoszeń
4. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
5. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
7. Rajd jest imprezą non-profit, jest organizowany na zasadach samoorganizacji siłami wolontariatu.
8. Tempo jazdy rekreacyjne. Trasa przebiega drogami utwardzonymi.
9. Wskazane jest zabranie na rajd:
- kasku lub czapki z daszkiem, rękawiczek rowerowych, kamizelki odblaskowej, okularów przeciwsłonecznych,
- kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej i odzieży na zmienne warunki pogodowe,
- apteczki osobistej,
- książeczek turystycznych

Komandor rajdu: Tomasz Wieczorkowski

Regulamin rajdu

 

 

15.jpg

Ogłoszenie

Polecamy