Start Aktualności IX Gwiaździsty Zlot do Kutna "Szlakami walk nad Bzurą" - rajd rowerowy

IX Gwiaździsty Zlot do Kutna "Szlakami walk nad Bzurą" - rajd rowerowy

Email Drukuj

Już w najbliższą sobotę druga szansa na udział w IX Gwiaździstym Zlocie do Kutna "SZLAKAMI WALK NAD BZURĄ", tym razem etap rowerowy. Na około 50 kilometrowej trasie zawitamy między innymi do Dobrzelina, Oporowa czy Sójek, start i meta oczywiśćie w Kutnie.

Dla zainteresowanych regulamin imprezy.

 1. Cele i zadania:
- poznanie historii miasta Kutna i jego okolic ze szczególnym zwróceniem uwagi na Bitwę nad Bzurą w roku 1939
- przybliżenie wiedzy historycznej związanej z wybuchem II Wojny Światowej
oddanie hołdu poległym
- przypomnienie bohaterstwa Żołnierza Polskiego w walce o wolność Ojczyzny
- zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach o charakterze patriotycznym
- popularyzacja walorów historycznych, turystyczno-krajoznawczych miasta Kutna i regionu
- popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku
- integracja, nawiązywanie nowych kontaktów

2. Nazwa imprezy:
IX Gwiaździsty Zlot do Kutna „Szlakami walk nad Bzurą” – wrzesień 2016

3. Organizator:
PTTK Oddział w Kutnie przy współpracy ZHP Hufiec Kutno i Bike Club Kutno
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Kutno

4. Kierownictwo:
Komandor                          -Zygmunt Szadkowski     tel. +694271373
W-ce komandor                 -Bogumił Gołaszewski    tel. +500268513
W-ce komandor                  -Tomasz Wieczorkowski  tel. +664056210

5. Termin i miejsce imprezy:
Rajd odbędzie się w dniu 1 października (sobota) 2016 r.
Miejsce Zlotu: miasto Kutno, powiat kutnowski.
Przebieg imprezy zostanie podany w programie rajdu.

6. Warunki uczestnictwa w imprezie:
- nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 29 września 2016 roku na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; limit zgłoszeń wynosi 30 osób na trasie rowerowej  (w tym osoby prowadzące).
- wpisowe: znicz, który będzie zapalony w miejscach pamięci.
o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń
osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
- sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
- zapoznanie się i akceptacja regulaminu Rajdu potwierdzona podpisem na karcie zgłoszenia.
- kondycja umożliwiająca pokonanie trasy o długości 50km.

7. Koszty Rajdu:
Organizator ustala wpisowe dla rowerzystów : znicz.

Organizator zapewnia:
- okolicznościowy znaczek
- potwierdzenia w książeczkach odznak turystyki kwalifikowanej i książeczkach odznak krajoznawczych.
- turystyczny poczęstunek.
8. Obowiązki uczestników:
Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
- przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa p.poż, zasad ochrony przyrody oraz Karty Turysty
- wykonywania poleceń prowadzących imprezę
- posiadania przy sobie dokumentu tożsamości
- bezzwłocznego zgłaszania ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych organizatorom Rajdu
udzielania pomocy innym uczestnikom
- kulturalnego zachowywania się
- dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników
- noszenia odpowiedniego do warunków atmosferycznych stroju
- przestrzegania postanowień regulaminu i zaleceń organizatora Rajdu
- stworzenia przyjaznej atmosfery w czasie trwania Rajdu

9. Zabrania się
Uczestnikom Rajdu zabrania się:
- wyprzedzania pilota prowadzącego na trasie
- pozostawania za pilotem zamykającym kolumnę
- ścigania z innymi uczestnikami Rajdu
- wykonywania niebezpiecznych manewrów, zajeżdżania drogi itp.
- samowolnego oddalania się od grupy
- śmiecenia i zanieczyszczania
- posiadania i spożywania alkoholu, papierosów lub innych środków odurzających

10. Wyposażenie uczestników
Obowiązkowe:
- wygodny ubiór dostosowany do pory roku i zmiennych warunków pogodowych,
- okrycie przeciwdeszczowe
- suchy prowiant, napoje
- dokumenty (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja PTTK)
- sprawny rower

Dodatkowe:
- wskazana kamizelka odblaskowa i kask
- książeczki odznak turystyki kwalifikowanej (KOT), książeczki odznak krajoznawczych
- dobry humor
 
11. Postanowienia końcowe
- W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych organizator zapewnia sobie prawo odwołania imprezy.
- Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
- Członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw NW w przypadku opłaconej składki członkowskiej za rok 2016. Osoby nie będące członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw NW.
Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń.
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników lub osoby trzecie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania Rajdu.
- Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.
Organizator gromadzi dane osobowe uczestników dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim.
- Uczestnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych do celów Rajdu.
- Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w relacjach ze Rajdu publikowanych w mediach.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Komandor Rajdu: Tomasz Wieczorkowski

 

Regulamin Zlotu

Program Zlotu

Formularz zgłoszeniowy

 

17.jpg

Ogłoszenie

Polecamy