Start Przewodnik
Przewodnik

Przewodnik po Kutnie

Kutno to 50-tysięczne miasto na północy województwa łódzkiego. Położone jest zaledwie  20 km od geometrycznego środka Polski, na skraju regionu geograficznego Równiny Kutnowskiej, nad rzeką Ochnią, lewobrzeżnym dopływem Bzury.  Najstarsza wzmianka historyczna o Kutnie pochodzi z roku 1301. Potwierdza ona istnienie tutaj kościoła parafialnego. O istnieniu wcześniejszej osady na miejscu dzisiejszego miasta mogą świadczyć znalezione przedmioty pochodzące z II w. n.e oraz liczne groby ciałopalne.

Według legendy, Kutno założył w 997r. Czech o imieniu Piotr z Kutna lub Kutnej Hory, uczestnik orszaku św. Wojciecha. Piotr przybywszy na ziemie polskie szerzyć chrześcijaństwo, upodobał sobie tutejsze okolice i osiadł na stałe. Na pamiątkę swojej czeskiej majętności, nowe gniazdo rodzinne nazwał Kutno. Stąd też jego potomkowie pisali się podobno hrabiami z Kutna, a następnie przybrali nazwisko Kucieńskich.  

W mieście niszczonym wielokrotnie podczas wojen nie zachowały się cenne zabytki z okresu średniowiecza. Wszystkie obiekty zabytkowe Kutna wzniesione zostały w XVIII i XIXw. Stare Miasto obejmuje swoim zasięgiem dwa rynki spięte arterią ulicy Królewkiej, oraz ulice Barlickiego i Zamenhoffa i Podrzeczną z najbliższymi okolicami. Do dziś czytelne są ślady średniowiecznego założenia miejskiego ze Starym Rynkiem (Plac Wolności), kościołem św. Wawrzyńca i Rynkiem Zduńskim (ul. Zduńska i Teartalna). 

Dzisiejsze Kutno to jeden z największych węzłów kolejowych oraz skupisko przemysłu krajowego i zagranicznego. Miasto posiada stale rozwijającą się bazę sportową ze stadionami do piłki nożnej,  baseballu i softballu. Co roku rozgrywane są turnieje o randze europejskiej i światowej, które przyciągają wielu kibiców i turystów. W kalendarzu imprez kulturalnych na stałe wpisały się Dni Kutna, Święto Róży oraz Stacja Kutno. Dalszej perspektywy rozwoju władze miasta upatrują w rozwoju przemysłu i bazy rekreacyjnej.