Start Aktualności
Aktualności

Z mapą i kompasem po Sokolnikach-Lesie

Email Drukuj

W minioną sobotę 28 członków SKKT w Ostrowach wraz z opiekunami, Eweliną Kołomłocką, Jolantą Postolską i Pawłem Żebrowskim, wzięła udział w III Rajdzie „Na Orientację” zorganizowanym przez łęczycki Oddział PTTK.
Głównym celem imprezy, która zgromadziła na starcie ponad 230 osób było: popularyzacja turystycznych imprez na orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku na łonie natury, sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem oraz wymiana doświadczeń pomiędzy sympatykami imprez na orientację.
Więcej…
 

Wycieczka szkoleniowa Ślężański Park Krajobrazowy

Email Drukuj
Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego z siedzibą  w Żarnowie zaprasza do udziału w wycieczce szkoleniowej „ŚLĘŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY”. Termin: 3-4 listopad 2012 r. (sobota-niedziela).

W wycieczce mają prawo wziąć udział po 2 osoby z każdego Oddziału ( w pierwszej kolejności członkowie kadry ) W przypadku wolnych miejsc organizator może zwiększyć limit osób dla zainteresowanego Oddziału . Jeżeli po terminie zgłoszeń pozostaną nieobsadzone miejsca istnieje możliwość zgłoszenia członków nie zaliczonych do kadry programowej .
Więcej…
 

Jesienna wędrówka turystów z Ostrów

Email Drukuj

Jak co roku w październiku, łęczycki Oddział PTTK przy współpracy Urzędu Miasta w Łęczycy, Urzędu Gminy w Parzęczewie oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Chociszewie, zorganizował już po raz dziewiąty Rajd „Żółty Jesienny Liść”.

W imprezie, która odbyła się w minioną sobotę uczestniczyło ponad 350 osób, w tym 27 członków SKKT w Ostrowach pod opieką Eweliny Kołomłockiej i Pawła Żebrowskiego. Organizatorzy przygotowali dla uczestników dwie trasy piesze wiodące malowniczymi duktami Nadleśnictwa Grotniki: dłuższą 12-kilometrową z Kowalewic, przez Orlą, Duraj, Ustronie, Tkaczewską Górę, Radzibórz do Chociszewa oraz krótszą o długości 4 km z Orlej przez Duraj, Pustkową Górę do Chociszewa, którą maszerowały przedszkolaki.

Więcej…
 

V Zlot do Kutna "Szlakami Walk nad Bzurą" za nami

Email Drukuj
  Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Kutnie corocznie organizuje imprezy turystyczne, których celem jest uczczenie pamięci żołnierzy polskich walczących w 1939 roku w bitwie nad Bzurą. W dniu 22 września tego roku odbyła się już piąta edycja tej patriotycznej imprezy.

Patronat honorowy nad Zlotem objął Prezydent Miasta Kutno. W sobotni, niezbyt ciepły poranek na miejsce zbiórki, pod pomnik w Parku Traugutta w Kutnie przybyło 107 turystów w różnym wieku, z przewagą młodzieży.
Więcej…
 

Ostrowianie na V Gwiaździstym Zlocie do Kutna

Email Drukuj

W dniu 22 września 2012r. odbyła się piąta edycja Gwiaździstego Zlotu do Kutna „Szlakami Walk nad Bzurą” zorganizowanego przez Oddział PTTK w Kutnie przy współpracy ZHP Hufiec Kutno oraz Bike Club Kutno. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Kutno a medialny Kutnowskie Centrum Informacyjne.

Rajd miał na celu: poznanie historii miasta Kutna i jego okolic ze szczególnym zwróceniem uwagi na Bitwę nad Bzurą w roku 1939, przybliżenie wiedzy historycznej związanej z wybuchem II wojny światowej, oddanie hołdu bohaterom poległym w walce, przypomnienie bohaterstwa żołnierza polskiego w walce o wolność ojczyzny, zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w obchodach o charakterze patriotycznym, popularyzację walorów historycznych, turystyczno-krajoznawczych miasta Kutna i regionu, popularyzację turystyki pieszej i rowerowej jako aktywnych form wypoczynku oraz integrację turystyczną młodzieży z różnych środowisk i nawiązywanie nowych przyjaźni.
Więcej…
 

SKKT Ostrowy rozpoczęło sezon rajdowy

Email Drukuj
W pierwszą niedzielę września 2012r. odbył się XXXVII Rajd „Szlakiem Walk nad Bzurą”, którego organizatorami byli łęczycki Oddział PTTK oraz Urząd Miasta w Łęczycy.

W imprezie upamiętniającej tragiczne wydarzenia września 1939r. wzięło udział ok. 160 osób, w tym 25 członków SKKT w Ostrowach wraz z opiekunami, Eweliną Kołomłocką i Pawłem Żebrowskim.

Więcej…
 

Wspomnienie o Mirosławie Spikowskim

Email Drukuj

Dnia 10 września 2012 roku pożegnaliśmy naszego Kolegę , długoletniego członka PTTK Mirosława Spikowskiego, najstarszego czynnego przewodnika turystycznego po Kutnie.

   Mirosław Spikowski urodził się 5 października 1933 roku w Kutnie. W czasie okupacji uczęszczał na tajne nauczanie. Po wyzwoleniu w roku 1945 podjął naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie. Następnie uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Mechanicznego w Kutnie Azorach, które ukończył w 1952 roku. Po powrocie z wojska ukończył zaocznie Technikum Mechaniczne w Kutnie. Pracę zawodową rozpoczął w Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Łodzi (Oddział Kutno) jako ślusarz. Po nabyciu doświadczenia zawodowego podjął pracę na stanowisku Kierownika Zakładu Ślusarskiego w Spółdzielni Wielobranżowej w Kutnie. Następnie przeniósł się do pracy do Zakładów Podzespołów Radiowych „MIFLEX” w Kutnie na stanowisko Kierownika Sekcji Technicznej w Dziale Głównego Mechanika, gdzie pracował do emerytury.

Więcej…
 

V Gwiaździsty Zlot do Kutna "Szlakami walk nad Bzurą" - Wrzesień 2012

Email Drukuj
    Zapraszamy do udziału w piątej edycji Gwiaździstego Zlotu do Kutna. W tym roku przygotowaliśmy dwie ciekawe przyrodniczo i krajoznawczo trasy: pieszą (9km) i rowerową (35km). Trasa piesza przebiegać będzie malowniczą doliną Bzury, trasa rowerowa to pętla z Kutna przez Nagodów, Kuchary, Siemienice, Ktery, Strzegocin do Kutna. Podczas imprezy przeprowadzone zostaną konkursy z nagrodami, rowerzyści zainteresowani zdobywaniem odznak kolarskich PTTK będą mieli okazję otrzymać wymagane książeczki.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.
Więcej…
 

SKKT Ostrowy zakończyło sezon rajdowy

Email Drukuj
W dniu 16.06.2012r. o godzinie 8.45 rozpoczęła się XI edycja Rajdu „Na Żołnierską Nutę” zorganizowanego przez łęczycki Oddział PTTK. W żołnierskich zmaganiach wzięło udział ok. 250 miłośników turystyki, aktywnego wypoczynku i wojskowej dyscypliny, w tym 27-osobowa grupa SKKT Ostrowy pod opieką Eweliny Kołomłockiej i Jolanty Postolskiej.

Trasa marszu liczyła 6 km i wiodła z Gledzianówka przez Nędzerzew do Witoni. Metą rajdu było boisko przy Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Witoni, gdzie na wszystkich czekał pyszny żurek i pokazowa akcja ratownicza w wykonaniu Grupy Ratownictwa Medycznego OSP „Dąbrowszczak” i strażaków z OSP w Witoni.
Więcej…
 

Poznajemy historię Powiatu Kutnowskiego i Gminy Nowe Ostrowy

Email Drukuj
W dniu 02.06.2012r. odbył się rajd pieszy zorganizowany przez PTTK Oddział w Kutnie. Rajd odbył się na trasie Grochów - Ostrowy i zorganizowany był pod hasłem: „Poznajemy historię Powiatu Kutnowskiego i Gminy Nowe Ostrowy”. 

W rajdzie uczestniczyło 130 osób – zorganizowanych grup młodzieży szkolnej. Rajd został wsparty finansowo przez Powiat Kutnowski w ramach zadania: „Echa historii w Powiecie Kutnowskim – wspieranie rocznic i innych obchodów o charakterze patriotycznym i narodowościowym lub wolnościowym.

Więcej…
 

Poznawali historię powiatu kutnowskiego na trasie rajdu!

Email Drukuj


Historia i dzień dzisiejszy powiatu kutnowskiego i gminy Nowe Ostrowy, poznanie gminnych zabytków architektury oraz rezerwatów przyrody „Perna” i „Dąbrowa Świetlista”, popularyzacja aktywnej turystyki w środowisku dzieci i młodzieży to główne cele i zadania rajdu zorganizowanego w dniu 02.06.2012r. przez Oddział PTTK w Kutnie.

Współorganizatorami imprezy były: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Urząd Gminy w Nowych Ostrowach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ostrowach.

Więcej…
 4.jpg

Ogłoszenie

Polecamy