Wybory w Oddziale PTTK w Kutnie na kadencję 2017-2021

Piątek, 12 Maj 2017 23:45 Administrator
Drukuj

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK w Kutnie odbył się 17 marca 2017 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Wyszynskiego 11 w Kutnie. Otwarcia Zjazdu dokonał Zygmunt Szadkowski - prezes Oddziału PTTK w Kutnie. Następnie wręczył wyróżnienia PTTK przyznane przez ZG PTTK: Ewelinie Kołomłockiej w stopniu złotym Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży", Kornelowi Kołomłockiemu - w stopniu brązowym Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży", Tomaszowi Wieczorkowskiemu w stopniu brązowym Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży". Dziesięć osób otrzymało podziękowania w postaci dyplomów za ponad 35-letnią przynależność do PTTK. Były to:

Zofia Gajewska, Henryk Gajewski, Małgorzata Nawrocka-Gołaszewska, Bogumił Gołaszewski, Aleksandra Kalkstein, Marianna Kurzątkowska, Dariusz Kurzątkowski, Małgorzta Sieradzon, Juliusz Sieradzon, Kazimierz Traczyk. Członkowie Zarządu otrzymali dyplomy za realizację zadań statutowych w kadencji 2013-2017. Byli to: Zygmunt Szadkowski, Krystyna Dolat, Beata Krukowska, Magdalena Górska, Bogumił Gołaszewski. Uhonorowano również członków Sądu Koleżeńskiego w składzie: Beata Kusiak, Małgorzata Nawrocka-Golaszewska, Anna Wieczorkowska, Tomasz Wieczorkowski, Andrzej Żurawicz. Bogumil Gołaszewski wręczył uprawnienia Organizatora Turystyki Danucie Ujazdowskiej i Kornelowi Kołomłockiemu. Powołano prezydium Zjazdu w składzie: Krystyna Dolat, Anna Wieczorkowska, Bogumił Gołaszewski. Bogumił Gołaszewski - przewodniczący Zjazdu odczytał porządek obrad i regulamin obrad, który przyjęto jednogłośnie. Po odczytaniu sprawozdań udzielono absolutorium ustępującym władzom. W wyniku tajnego głosowania do Zarządu Oddziału PTTK weszli: Zygmunt Szadkowski - prezes, Kornel Kołomłocki - wiceprezes, Krystyna Dolat - sekretarz, magdalena Górska - skarbnik, Beata Krukowska - członek. Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: Bogumił Gołaszewski - prezes, Bogusława Jankowska - wiceprezes, Andrzej Żurawicz - sekretarz. Do Sądu Koleżeńskiego weszli: Tomasz Wieczorkowski - prezes, Beata Kusiak - wiceprezes, Adrianna Krukowska - sekretarz, Danuta Ujazdowska, Anna Wieczorkowska, Kazimierz Traczyk - członkowie. Na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK wybrano Zygmunta Szadkowskiego i Bogumiła Gołaszewskiego. Spraw wniesionych nie było i przewodniczący Zjazdu Sprawozdawczo_Wyborczego Oddziału PTTK w Kutnie zakmnął obrady.