Rajd pieszy Śladami Powstania Styczniowego 1863

Poniedziałek, 07 Maj 2018 21:51 Administrator
Drukuj

Sedecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie pieszym Śladami Powstania Styczniowego 1863. Majową wędrówkę rozpoczniemy w Kuczkowie, skąd szlakiem czerwonym przejdziemy do mogiły żołniarza AK. Oddamy hołd poległym powstańcom styczniowym w Głogowcu. Zachęcamy do udziąłu w rajdzie o charakterze patriotycznym, na którym będzie możliwość przybliżenia wiedzy związanej z Powstaniem Styczniowym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem imprezy.

1. Cele i zadania:
• przybliżenie wiedzy historycznej związanej z Powstaniem Styczniowym
• oddanie hołdu poległym poprzez złożenie kwiatów na mogile powstańców styczniowych w Głogowcu
• zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach o charakterze patriotycznym
• popularyzacja turystyki pieszej jako aktywnej formy wypoczynku
• integracja, nawiązywanie nowych kontaktów.
2. Nazwa imprezy:
Rajd pieszy Śladami Powstania Styczniowego 1863
3. Organizator:
PTTK Oddział w Kutnie
4. Kierownictwo:
Komandor - Zygmunt Szadkowski tel. +694271373
W-ce komandor i prowadzący na trasie - Bogumił Gołaszewski tel. +500268513
5. Termin i miejsce imprezy:
Rajd odbędzie się w dniu 26 maja 2018 roku
Zbiórka o godzinie 9.30 na Kuczkowie (dojazd we własnym zakresie np. autobusem nr 5)
6. Warunki uczestnictwa w imprezie:
• zgłoszenie chęci udziału na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub SMS-em do kierownictwa do dnia 24.05.2018.
• osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
• zapoznanie się i akceptacja regulaminu Rajdu potwierdzona podpisem na liście uczestników.
• Kondycja umożliwiająca pokonanie trasy pieszej o długości około 12km.
7. Koszty Rajdu:
Udział w rajdzie jest bezpłatny. Miłym akcentem będzie posiadanie znicza.

Organizator zapewnia:
• okolicznościowy znaczek
• potwierdzenia w książeczkach odznak turystyki kwalifikowanej i książeczkach odznak krajoznawczych.
8. Przebieg i trasa:
Zbiórka uczestników przy przystanku autobusowym w Kuczkowie o godzinie 9.30 (dojazd we własnym zakresie). Przejście szlakiem czerwonym do mogiły żołnierza AK, dalej do miejsca ocalenia powstańca przy dębie, i dalej na cmentarz w Głogowcu. Z Głogowca przez Michałów, Florek, Dybów na stary cmentarz w Kutnie.
9. Obowiązki uczestników:
Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
• przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa p.poż, zasad ochrony przyrody oraz Karty Turysty
• wykonywania poleceń prowadzących imprezę
• posiadania przy sobie dokumentu tożsamości
• bezzwłocznego zgłaszania ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych organizatorom Rajdu
• udzielania pomocy innym uczestnikom
• kulturalnego zachowywania się
• dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników
• noszenia odpowiedniego do warunków atmosferycznych stroju
• przestrzegania postanowień regulaminu i zaleceń organizatora Rajdu
• stworzenia przyjaznej atmosfery w czasie trwania Rajdu
10. Zabrania się
Uczestnikom Rajdu zabrania się:
• wyprzedzania pilota prowadzącego na trasie
• pozostawania za pilotem zamykającym kolumnę
• ścigania z innymi uczestnikami Rajdu
• samowolnego oddalania się od grupy
• śmiecenia i zanieczyszczania
• posiadania i spożywania alkoholu, papierosów lub innych środków odurzających
11. Wyposażenie uczestników
Obowiązkowe:
• wygodny ubiór dostosowany do pory roku i zmiennych warunków pogodowych,
• okrycie przeciwdeszczowe
• suchy prowiant, napoje
• dokumenty (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja PTTK)
12. Postanowienia końcowe
• W przypadku niekorzystnych prognoz pogodowych organizator zapewnia sobie prawo przełożenia imprezy na inny termin.
• Członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw NW w przypadku opłaconej składki członkowskiej za rok 2018. Osoby nie będące członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw NW.
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń.
• Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników lub osoby trzecie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania Rajdu.
• Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.
• Organizator gromadzi dane osobowe uczestników dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim.
• Uczestnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych do celów Rajdu.
• Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w relacjach ze Rajdu publikowanych w mediach.
• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Komandor Rajdu