XI GWIAŹDZISTY ZLOT DO KUTNA „SZLAKAMI WALK NAD BZURĄ” RAJD ROWEROWY

Wtorek, 02 Październik 2018 18:02 Administrator
Drukuj

Już w najbliższą sobotę odbędzie się XI Gwiaździsty Zlot do Kutna "SZLAKAMI WALK NAD BZURĄ". Rajd ma charakter rowerowy. Startujemy z Kutna o 10.00,  zbiórka na placu Piłsudskiego przy fontannie. Pojedziemy między innymi przez Orłów, Łęki Kościelne, Mieczysławów. Zakończenie planowane jest na 15.00 - 16.00 w Kutnie. 

 

 

1. Cele i zadania:

- poznanie historii miasta Kutna i jego okolic ze szczególnym zwróceniem uwagi na Bitwę nad Bzurą w roku 1939
- przybliżenie wiedzy historycznej związanej z wybuchem II Wojny Światowej
- oddanie hołdu poległym
- przypomnienie bohaterstwa Żołnierza Polskiego w walce o wolność Ojczyzny
- zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach o charakterze patriotycznym
- popularyzacja walorów historycznych, turystyczno-krajoznawczych miasta Kutna i regionu
- popularyzacja akcji BCK i PTTK „100 na 100 dla Niepodległej” i odznaki PTTK „Na szlakach Niepodległości”.
- popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku
- integracja, nawiązywanie nowych kontaktów.
2. Nazwa imprezy:
XI Gwiaździsty Zlot do Kutna „Szlakami walk nad Bzurą”
3. Organizator:
PTTK Oddział w Kutnie przy współpracy z Bike Club Kutno
4. Kierownictwo:
Komandor honorowy -Zygmunt Szadkowski tel. +694271373
Komandor -Tomasz Wieczorkowski Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W-ce komandor -Bogumił Gołaszewski tel. +500268513
5. Termin i miejsce imprezy:
Rajd odbędzie się w dniu 6 października 2018 roku (sobota). Miejsce Zlotu: miasto Kutno, powiat kutnowski. Przebieg imprezy podany jest w programie rajdu.
6. Warunki uczestnictwa w imprezie:
- nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 4 października 2018 roku na adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Maksymalna planowana ilość uczestników: 30 osób (w tym osoby prowadzące).
- o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń
- osoby w wieku poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
- sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
- zapoznanie się i akceptacja regulaminu Rajdu potwierdzona podpisem na karcie zgłoszenia.
- kondycja umożliwiająca pokonanie trasy o długości 45km.
7. Koszty Rajdu:
Organizator ustala wpisowe dla rowerzystów : znicz.
8. Organizator zapewnia:
- okolicznościowy znaczek
- potwierdzenia w książeczkach odznak turystyki kwalifikowanej i książeczkach odznak krajoznawczych.

9. Obowiązki uczestników:
Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
- przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa p.poż, zasad ochrony przyrody oraz Karty Turysty
- wykonywania poleceń prowadzących imprezę
- bezzwłocznego zgłaszania ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych organizatorom Rajdu
- kulturalnego zachowania, udzielania pomocy innym uczestnikom
- dbania o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników
- przestrzegania postanowień regulaminu i zaleceń organizatora Rajdu
- stworzenia przyjaznej atmosfery w czasie trwania Rajdu
10. Zabrania się
Uczestnikom Rajdu zabrania się:
- wyprzedzania pilota prowadzącego i pozostawania za pilotem zamykającym kolumnę
- ścigania z innymi uczestnikami Rajdu
- wykonywania niebezpiecznych manewrów, zajeżdżania drogi itp.
- samowolnego oddalania się od grupy
- śmiecenia i zanieczyszczania
- posiadania i spożywania alkoholu, papierosów lub innych środków odurzających
11. Wyposażenie uczestników
Obowiązkowe:
- wygodny ubiór dostosowany do pory roku i zmiennych warunków pogodowych,
- okrycie przeciwdeszczowe
- suchy prowiant, napoje
- dokumenty (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja PTTK)
- sprawny rower
Dodatkowe:
- kamizelka odblaskowa i kask
- książeczki odznak turystyki kwalifikowanej (KOT), książeczki odznak krajoznawczych
- dobry humor
12. Postanowienia końcowe
- W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych organizator zapewnia sobie prawo odwołania lub zmiany terminu imprezy.
- Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
- Członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw NW w przypadku opłaconej składki członkowskiej za rok 2017. Osoby nie będące członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw NW.
- Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń.
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników lub osoby trzecie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania Rajdu.
- Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.
Organizator gromadzi dane osobowe uczestników dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik zgłaszając się wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych do celów Rajdu.
- Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w relacjach z Rajdu publikowanych w mediach.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Komandor Rajdu
Tomasz Wieczorkowski

Regulamin

Program rajdu

Karta zgłoszenia